De kosten bij Diepman mediation

Aan de intakegesprekken zijn geen kosten verbonden. Wanneer de mediation daadwerkelijk start, betaal je een uurtarief. Hierbij geldt uiteraard dat alleen wordt betaald voor de uren die daadwerkelijk besteed zijn. Bij mediations in privé kwesties (zoals bijvoorbeeld een familie ruzie of een geschil tussen buren) spreken de partijen meestal af om de kosten te delen. Als het bedrijf waar je werkt, de verzekeraar, arbodienst of andere instantie je verwezen heeft naar een mediator, dan zal die partij vaak de kosten van de mediation op zich nemen. 

Toevoeging van de overheid bij beperkt inkomen

De overheid verstrekt onder bepaalde voorwaarden subsidie wanneer gebruik wordt gemaakt van mediation. Of je wel of niet in aanmerking komt voor deze subsidie is afhankelijk van je inkomen en vermogen. Dit wordt van beide partijen apart bekeken. Het kan voorkomen dat de een wel in aanmerking komt voor subsidie en de ander niet. Wanneer je in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation betaal je zelf alleen de eenmalige eigen bijdrage van € 53,00 of € 105,00. Dit hangt af van de hoogte van het inkomen.

Mediation versus rechtspraak

De partijen in het conflict hebben samen maar één mediator nodig en niet allebei een advocaat. Het uurtarief van een mediator is beduidend lager dan dat van een advocaat. Mediation is snel; meestal zijn er maar drie tot vier bijeenkomsten van twee uur nodig en is het conflict in enkele weken opgelost. Vooral bij vroegtijdig inzetten van mediation, nog voordat een conflict uit de hand dreigt te lopen worden veel kosten voorkomen. Wachten tot een uiteindelijke gang naar de rechter duurt lang en is kostbaar. Daarbij zal de uitspraak van de rechter één van de partijen veelal teleurstellen.

Mediation: oplossing voor beide partijen

Maar natuurlijk is het resultaat waarbij mediation zorgt voor een geaccepteerde oplossing voor beide partijen, het belangrijkste argument om voor mediation te kiezen. Samen een conflict uit de wereld helpen. En.... niet zelden blijkt na afloop de onderlinge relatie aanzienlijk verbeterd of zelfs helemaal hersteld te zijn.


Meer informatie?

Neem voor meer informatie direct contact met mij op via email mediation@diepman.nl of mobiel 06 461 017 76. Ik vertel je graag meer over de mogelijkheden en mijn aanpak.

Wat is mediation

Op de website van het Mediators Collectief Oost (binnenkort live) vindt je meer informatie over 

ü de verschillende soorten mediation (familie, arbeid, zakelijk etc.)

ü de profielen van de mediators in het Collectief

MfN register

In Nederland is er één onafhankelijk en erkend non-profit kwaliteitsregister voor mediators: het MfN-register. Erkend door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. En dat is niet zonder reden. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard. 

NMv

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor professionals in mediation. De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) maakt zich sterk voor de verdere professionalisering van het mediationvak.

            Marian Diepman-Logtenberg
MfN-registermediator  |  Bel mij voor meer informatie 06 461 017 76